Anonim

Els cometes són cossos celestes formats per un nucli més dens (sodi, magnesi, pols de ferro, agregats amb amoníac, monòxid de carboni, diòxid de carboni), una corona i una cua. Recorren òrbites no fixes, però que experimenten canvis proporcionals a la força gravitatòria dels planetes d'encreuament. A Júpiter i Saturn, els canvis poden ser tan dràstics com fer que el cometa es desvia del sistema solar. Amb el pas del temps, els cometes perden massa perquè a cada pas prop del Sol el nucli emet dolls de gas i pols que formen la corona i la cua i es dispersen a l’espai interplanetari. Aquest fenomen es deu a l’efecte combinat del vent solar, és a dir, el flux de partícules emeses des de la superfície del Sol cap a l’exterior, i per la pressió de la radiació, és a dir la pressió que exerceix la llum solar sobre qualsevol cos que la intercepta. Sovint, com en el cas del cometa Hale Bopp, la cua es divideix en un component gasós i polvorós amb diferent forma, direcció, longitud. Es calcula que un cometa típic s’esgota durant un període d’uns 10.000 anys, convertint-se en un objecte opac i inactiu, similar a un asteroide, o en una pluja de meteorits que, al creuar l’òrbita terrestre, es converteix en una pluja de estrelles de rodatge.