Per què són esfèriques les bombolles de sabó?

Anonim

Independentment de la distorsió de la seva forma inicial, una bombolla de sabó "acabada" sempre serà esfèrica. Això succeeix perquè la bombolla, sota l’acció de la tensió superficial, assumirà la menor superfície possible segons el principi físic de minimització. Per a una quantitat d’aire determinada, per exemple la que ens ha bufat, la forma del recipient amb la superfície més petita és precisament l’esfera.

ESFORÇ reduït. Es tracta d’un principi bàsic i recurrent de la física que es pot remuntar al concepte d’esforç mínim i també explica per què les boles giren cap avall al llarg d’un pla inclinat i les molles tornen a la seva posició d’equilibri si es tiren.

Boles de cristall: bombolles de sabó gelat Image Image Image Image Image Image Image Image ANAR A GALERIA (N fotos)