Per què es diuen els uns als altres?

Anonim

Aquesta expressió, que significa "en abundància", deriva de la paraula tancada, que antigament indicava les monedes falses amb què jugaven els nens. Aquestes monedes eren de fusta o plom i valien molt poc. Per això, qualsevol cosa que es pogués pagar amb glosses havia de ser de poc valor i, per tant, molt abundant. La transició del gloss al gloss deriva de la pronunciació del terme toscà.

[Maneres de dir: quants en sabeu? Feu la prova!]

Només Déu sap quant!
Segons una altra hipòtesi, en canvi, la iosa deriva de la dita lliguriana "només Déu sap", cosa que significa abundant, molt.
[Totes les preguntes i preguntes sobre idiomes]
Image