Per què no hi ha una quarta planta als edificis del Japó?

Anonim

Aquesta estranya forma supersticiosa (també anomenada tetrafòbia) s’explica pel fet que en japonès la pronunciació del número 4 (shi) és idèntica a la de la paraula mort. En llengua parlada el problema es resol recorrent a una pronunciació alternativa del número infractor, corresponent a yon, però en general s’evita tant com sigui possible haver d’afrontar aquesta xifra, una mica com ho fem amb el número 17 i a la Estats Units amb 13.

DE 3 ° A 5 °. La creença popular sobre els efectes nocius del 4 implica diversos aspectes de la vida quotidiana. Per exemple, pot passar que als hospitals i en altres edificis públics, inclosos hotels, passis del tercer al cinquè pis … O millor dit, que el quart pis "real" estigui indicat als ascensors amb el número 5.