Per què els vestits són verds al quiròfan?

Anonim

Els surts de cirurgians i infermeres són verds perquè la sang és vermella.

De fet, el vermell és un color que crida l’atenció; això vol dir que la lent ha de realitzar una maniobra d'enfocament per veure-la. Aquesta operació, completament involuntària, fa que el color es mantingui a la retina durant molt de temps. I, efectivament, l'atenció del cervell està magnetitzada per aquest color que, per aquest motiu, ha estat considerat important i "autoritari" per moltes cultures. No és casual que el vermell sigui el color del semàfor o qualsevol altre senyal que hagi de cridar l’atenció, però també el del mantell dels cardenals i els reis.

A diferència del vermell, el verd està enfocat des de l'ull cristal·lí just a la retina i, per tant, sense cap esforç particular. Així que el verd és un color que no cansa els ulls. A les sales d’operacions els vestits de cirurgians i infermeres i els llençols que cobreixen els pacients són verds precisament perquè fan desaparèixer aquella “imatge residual” que es crea pel vermell de sang de la retina.

Si s’utilitzessin teixits blancs, els treballadors continuarien veient taques de sang amb insistència, fins i tot si s’allotgen de la ferida. I aquest trastorn dificultaria la seva feina. El blanc, índex de neteja, està reservat a infermeres.