Per què és tan popular l’expresso italià arreu del món?

Anonim

Sens dubte, és pel seu gust particular, més intens i aromàtic que els cafès preparats amb altres tècniques (per exemple amb filtres).

A les cafeteries, així com a les màquines de barra, s’arriba a una temperatura de més de 100 graus centígrads, un estat ideal per extreure l’aroma de la pols de cafè. En la preparació de l’expresso s’explota un principi físic de manera que, a mesura que la pressió exercida sobre l’aigua augmenta, també augmenta la temperatura d’ebullició. La màquina, dissenyada a Itàlia, està construïda de manera que, quan l'aigua comença a bullir, el vapor desenvolupat no pot escapar, sinó que es comprimeix en un espai tancat per sobre de l'aigua mateixa. D’aquesta manera, l’única possibilitat de ventar pel vapor calent és pujar pel tub central que condueix al cafè en pols. Això, sobretot si es comprimeix adequadament, ofereix una resistència addicional amb el resultat d’augmentar la pressió del vapor que el pressiona. I de nou, a mesura que augmenta la pressió, també augmenta la temperatura d’ebullició, de manera que quan el vapor aconsegueix filtrar-se a través del cafè en pols, abans de recondensar-se, té una temperatura d’uns 120 - 130 graus.

L’origen del terme “exprés” és incert, però potser deriva del procediment de preparació, és a dir, dels termes addicionals i de la pressió.