La tos és un reflex contagiós?

Anonim

Sí. La tos és un reflex només parcialment controlat (i controlable) conscientment: pot tossir per netejar les vies respiratòries i, en aquest cas, el reflex és involuntari.

Però també podeu tossir voluntàriament, per exemple per cridar l’atenció.

Per fi pots tossir si algú que està a prop nostre ho fa, com un bostell o una rialla, encara que en el cas d’una tos l’efecte sigui menys pronunciat. Les observacions realitzades a la Universitat de Maryland (EUA) mostren que la freqüència de la tos augmenta en els subjectes que veuen altres persones tossint.

Soroll activador
Encara no es coneix el mecanisme subjacent a aquest comportament involuntari, però hi ha dues hipòtesis. El primer explica la tos contagiosa de la mateixa manera que el riure i el bostell: quan sentim un so, el cervell s’activa instintivament per reproduir-lo. El segon mecanisme està més relacionat amb els problemes de salut. La tos d’altres persones es percebria de fet com un senyal d’alarma (per exemple, a l’aire hi podria haver una substància tòxica) que, per tant, empeny involuntàriament a netejar les vies respiratòries.

Formatge! Els animals més contagiosos somriuen ANAR A GALERIA (N foto)

Us pot interessar:
Tots els sons del nostre cos
Per què badar és contagiós?
Intenteu resistir-vos a aquests gargots