Què significa per defecte

Anonim

El terme anglès default significa omissió, omissió. Hem estat acostumats a sentir-ne parlar des de fa temps en informàtica, on indica l’estat bàsic de programes, ordinadors, dispositius, abans de ser objecte d’intervencions específiques.

Més recentment, però, aquesta paraula també ha entrat en l'argot financer per indicar essencialment un fracàs. Especialment en el cas d'una empresa (o d'una nació sencera) que no paga els seus deutes segons el pla previst amb els creditors. De fet està per defecte.

En els darrers mesos s’ha parlat molt del risc d’impagament de Grècia.

Què passa en els casos per defecte? Tanmateix, la morositat d’un Estat mai és total: normalment el seu deute es "reestructura" endarrerint els pagaments amb els creditors, alhora que es veu "obligat" a augmentar els ingressos, és a dir, a impostos i a reduir la despesa pública.

Els bancs. Un cop declarada la morositat, encara que sigui parcial, l'Estat deixaria de pagar immediatament els interessos de Bot i Btp ni de reemborsar el capital: la reestructuració del deute retardaria els terminis de pagament, però això reduiria el valor. dels títols fent-los insel·libles.

Els bancs, entre els principals titulars d’obligacions governamentals, de sobte es trobarien sense tenir els ingressos dels interessos i, a la vegada, arriscarien a fallar. Els ciutadans, atemorits per la situació, començarien a retirar els seus estalvis dels bancs, agreujant encara més la crisi. Les empreses privades i les famílies ja no tindrien crèdit dels bancs: la producció s’aturaria així com el consum, alimentant un cercle perillós del qual seria cada vegada més difícil sortir.

insights

La crisi grega va explicar preguntes i respostes

La història i la geografia de la configuració predeterminada