Anonim

La famosa passejada de "Michael Moonking" també pot ser replicada per altres animals. Quan es troben amb un mur, fins i tot els Drosòfils (grànuls utilitzats en laboratoris de genètica) s’han de retirar; ho fan mitjançant l’activació de circuits neuronals molt diferents dels que s’utilitzen per avançar.
Per conèixer com succeeix, investigadors de l’Institut de Recerca de Patologia Molecular de Viena, Àustria, han creat una llarga sèrie de línies de mosques mutants, cadascuna amb una disposició diferent de circuits cerebrals: cada mosca tenia diferents xarxes neuronals que les altres., activat per la temperatura.
Activant o desactivant diverses neurones, els científics van descobrir quines eren les que coordinaven diverses accions. Van entendre que dues neurones són suficients, una al cervell una al ventre, per induir la Drosophila a caminar cap enrere. Una de les dues neurones controla la marxa enrere, l’altra inhibeix la marxa endavant.

VEURE TAMBÉ

Cara a cara amb les abelles ANAR A LA GALERIA (N fotos)

Insectes a l'esmorzar ANAR A GALERIA (N fotos)

Retrats d’insectes: les increïbles fotos de Frans Vandemaele VA A GALERIA (N fotos)