Anonim

La mosca, quan camina, mou alternativament les potes anteriors i posteriors d’un costat del cos i de la central del costat oposat, i després les altres tres. Quan es desplaci sobre una superfície rugosa, utilitzeu un parell d’ungles que es troben als extrems de les cames: permeten que s’adhereixi al suport i us faciliti el desplaçament. Quan, en canvi, es recolza o camina sobre una superfície perfectament llisa, com la del vidre, utilitza una espècie de dit col·locat entre les dues ungles, capaç d’adherir-se al vidre mateix com una ventosa. Per això no rellisca.

També s’ha de dir, però, que per a animals petits com les mosques, i per tant molt lleugers, el pes del cos no és tan important en equilibri: la capacitat de les cames d’adherir-se a les superfícies que caminen compta més.