Anonim

Els que van lents trien millor
Fins i tot entre els borinots hi ha individus precisos i d’altres amb més pressa.

Els borinots, grans insectes relacionats amb les abelles, trien diferents estratègies per recollir el nèctar de les flors.
Els borinots, grans insectes relacionats amb les abelles, trien diferents estratègies per recollir el nèctar de les flors.

Els borinots, insectes relacionats amb les abelles, saben "ponderar" situacions i passar més temps resolent problemes quan cometen errors poden suposar un inconvenient per a ells. Igual que nosaltres també. Aquesta extraordinària habilitat va ser demostrada per un equip internacional d’investigadors alemanys, britànics i australians, que van provar les reaccions dels exemplars de Bombus terrestris mentre s’alimentaven en un camp de flors virtual.
Flors dolces i blaves. Els estudiosos han creat flors blaves enriquides amb una gota de sacarosa. En altres flors blaves més fosques, només es posava aigua. Els borinots, que volaven entre les flors, han adoptat dues estratègies: algunes volaven ràpidament d’una flor a una altra, amb un elevat percentatge d’error; d’altres eren més lents, però escollien millor. Quan a les flors de color blau fosc l’aigua es va substituir per una substància desagradable per a borinots, les que abans havien demostrat ser precises en l’elecció van esdevenir encara més. Els borinots són el primer exemple d’insectes capaços de modular la velocitat de les seves opcions per obtenir una precisió més gran.

(Notícies actualitzades l'1 d'agost de 2003)