Anonim

Caçar guineus és bo per a la natura
Les terres en què els senyors caça guineus són més riques en el bosc. Una excusa per matar petits depredadors?

Una guineu al camp anglès. Segons alguns estudis, la caça de guineu és bona per al medi ambient, ja que els propietaris vetllen pel bosc.
Una guineu al camp anglès. Segons alguns estudis, la caça de guineu és bona per al medi ambient, ja que els propietaris vetllen pel bosc.

Sembla que mantenir un terreny de caça ajuda a salvaguardar boscos i setges, sobretot a Anglaterra. La controvertida investigació, desenvolupada per investigadors de l'Institut Durrell de Conservació i Ecologia de la Universitat de Kent, ha obtingut resultats interessants. Moltes terres de propietat privada s’utilitzen com a terreny de caça de guineus o perdius. D’altres, sempre privats, s’utilitzen en canvi només com a terres agrícoles. Per raons estrictament relacionades amb la caça, les terres utilitzades per matar animals són més riques en boscos i setges, i els seus propietaris aprofiten més les subvencions que el govern concedeix a qui conserva la biodiversitat. Per això utilitzen els fons per replantar arbres i sebes, augmentant així el territori per a totes les espècies animals. Els propietaris que permeten caçar guineu i perdiu als seus terrenys tenen així el 7% del terreny boscós de la seva propietat, en comparació amb menys de l'1% dels propietaris no caçadors. Sembla també que la caça de guineu és un incentiu per plantar altres tanques, un dels entorns més rics per a espècies animals i vegetals i més important per a la biodiversitat d'Anglaterra.

(Notícies actualitzades l'1 de juny de 2003)