Anonim

Les aficions no són una pèrdua de temps. Jonathan Wilker, ajudant de química de la Purdue University d’Indiana i submarcat per la passió, durant les seves immersions va quedar fascinat per la tenacitat amb què els musclos i altres mol·luscs s’enganxen a les superfícies i van decidir estudiar el mecanisme. La seva passió, curiositat i tenacitat li van permetre fer un descobriment important. Els mol·luscs ancoren les seves closques en roques, barques i pals submergits mitjançant desenes de filaments molt prims que un òrgan extensible anomenat "peu" fixa a les superfícies amb una petita gota de cola.

Adhesiu de ferro. Amb el seu equip de recerca, Wilker va descobrir que els musclos utilitzen ferro per produir aquestes masses adhesives, documentant per primera vegada la seva implicació en una activitat biològica. Els mol·luscs obtenen aquest metall a partir del procés de filtració de l’aigua amb el qual obtenen els nutrients necessaris per a la supervivència. El ferro s’uneix a la barreja proteica de consistència gelatinosa que constitueix l’estructura primària de la cola i la fa “cementificar”, transformant-la en un material molt resistent que garanteix una fixació a prova de marees al musclo.

Mussel. A més del seu valor científic, el descobriment de Wilker també és important per als usos que se’n poden fer. "Aquest compost s’adhereix a nombroses superfícies i és d’origen biològic –explica l’investigador–, de manera que es podria modificar adequadament en medicina per suturar ferides o reconstruir teixits, o a la indústria química per fer pintures anti-rovell no contaminants i pintures submarines. ».