Abelles i cafè

Anonim

Abelles i cafè
Quan les abelles pol·linitzen les flors del cafè, les baies són més grans.

Les baies de cafè són més grans si les flors són pol·linitzades per les abelles.
Les baies de cafè són més grans si les flors són pol·linitzades per les abelles.

Les abelles augmenten la producció de cafè pol·linitzant les seves flors, segons les investigacions realitzades per l’Institut Smithsonian per a la investigació tropical: però només és on queda algun bosc natural on les abelles es poden refugiar. Quan hi ha insectes pol·linitzadors, el pes de les baies de cafè augmenta un 7 per cent, un valor que arriba al 25 per cent si les abelles pol·linitzen (fins i tot les no natives, com les abelles europees de la mel).
Per ajudar a la tassa El cultiu de cafè ha disminuït del 20 al 50 per cent, fins i tot si la superfície cultivada ha augmentat de 2 a 5 vegades en els darrers 41 anys; es creu que aquesta disminució es deu també a la desaparició d’ambients naturals on viuen els pol·linitzadors de cafè. (Notícies actualitzades el 5 de juliol de 2002)