Anonim

Gràcies a un estudi de la Universitat de Washington, els que se’ls neguen els idiomes ara podran fer-ho, almenys, en realitat: la culpabilitat és atribuïda almenys en part al gen Comt i a algunes de les característiques del cervell afectades. La investigació, publicada a la revista Pnas, es va realitzar sobre una quarantena de joves estudiants xinesos que, a l’arribada als Estats Units, van realitzar un curs d’anglès intensiu de dues setmanes.

Gens i nervis. Tots els estudiants es van sotmetre a un test que va analitzar el gen Comt i una ressonància magnètica magnètica que van examinar les característiques de la matèria blanca cerebral, és a dir, la que formen els nervis que uneixen les neurones. L’anàlisi genètica ha demostrat que una de les tres variants possibles en què es pot presentar el gen dificulta l’aprenentatge del nou llenguatge. En canvi, la ressonància va mostrar que la matèria blanca va canviar durant les dues setmanes del curs (i va tendir a normalitzar-se més tard) i que els canvis més importants es van produir entre els que van aprendre anglès més ràpidament.

Els dos resultats estan estretament vinculats, perquè el gen Comt influeix tant en la producció de mielina, la substància que envolta els nervis i promou la transmissió d’impulsos, com en la formació de noves connexions nervioses.

Però comprometeu-vos! Els investigadors també van poder determinar que gairebé la meitat de l'avaluació final obtinguda pels estudiants que van seguir el curs és atribuïble a aquests dos paràmetres … la resta de la puntuació es deu al compromís de l'estudi.